Regulamin

1. Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem https://skutecznadieta.org/, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny lub uzyskać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

Udziela się zgody na czasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie skutecznadieta w celu osobistego, niekomercyjnego wyświetlania przejściowego. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie prawa własności, a na podstawie tej licencji Licencjobiorca nie może:

  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  • próbować dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania zawartego na stronie internetowej skutecznadieta;
  • usunąć wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy z materiałów; lub
  • przenieść materiały na inną osobę lub “zwierciadło” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Licencja ta wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez skutecznadieta w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w twoim posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zastrzeżenie

Skutecznadieta.org nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub rzetelności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach powiązanych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku skutecznadieta lub jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej skutecznadieta, nawet jeśli upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie skutecznadieta.org mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. skutecznadieta nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. skutecznadieta może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jednak skutecznadieta nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Skutecznadieta nie dokonała przeglądu wszystkich witryn powiązanych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia dla witryny skutecznadieta.org .

7. Modyfikacje

Skutecznadieta może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze zasady i warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie.